Yüz Germe

İnsanlar yaşlandıkça yağ dokusu zayıflar, azalır ve incelir. Altındaki yağ dokusunun zayıflaması ile deri elastikiyetini yitirerek sarkar. Yüz, alın ve göz çevresi çizgilerinin belirginleştiği, kaş, yanak, çene altı ve boynun sarktığı, gözdeki yağ torbacıkları oluşur ve sonuç olarak daha yaşlı, yorgun ve çökmüş bir görünüm kazanır. 

Yüz germe operasyonu tek başına yapılabileceği gibi, göz kapağı, çene düzeltme, gıdı liposhaping, yağ enjeksiyonu ya da burun operasyonları ile birlikte de yapılabilir. 

Yüz germe operasyonunda, genel anestezi kullanıldığı durumlarda, hastanın bir ya da iki gece hastanede kalması gerekir. Yüz germe operasyonu birkaç saat sürer. Çok kapsamlı olan prosedürler için bazı doktorlar iki ayrı seans yaparak çalışmayı tercih ederler.
Kesiler, genellikle şakaklarda olup, saç çizgisinin üzerinden başlar, kulak önündeki doğal çizgiyi takip eder. Çoğunlukla hastalar, operasyondan bir hafta on gün sonra işlerine geri dönebilmektedir.